Busline 4b

argtegning

 • For gjennomkjøring
 • Maskinbevegelse max 6 m.
 • Vasker, front, sider, hekk
 • Europaspeilautomatikk
 • Skylling før og etter børster
 • Vaskehøyde: 4000mm
 • Frittstående kjemiportal
 • 2 børster for front og hekk
 • 2 ekstra børster for utvidet sidevask
 • Gulvgående
 • Mulighet for høytrykk *
 • Luftstyrte børster
 • Veggmontert kontrollskap
 • Snorstart, mulighet for fjernkontroll

Brøvig AS avanserte PLS styrte børstevaskeprogram

 • Dobbelt overlappende front og hekkvask
 • Pneumatisk regulert sidevask
 • Elektrisk fremdrift og børsterotasjon

Tekniske data

Standard vaskehøyder:

 • 4000 – 4200mm
 • tilpasses alle vaskehøyder

Vaskehallens høyde:

 • vaskehøyde + 600mm
 • spesialtilpasses om nødvendig

Vannforbruk:

 • 12 m. buss = 550 liter uten ht
 • 15 m. buss = 595 liter uten ht

Avgjøres av gjennomkjøringsfart

Maskindata:

 • maskinbredde: 4820 mm
 • maskinlengde: 2400 mm

Vaskehallens bredde:

 • minimum 5200mm
 • beste bredde, 5500 – 6500mm

Kraftbehov v/50hz:

 • 230v 8,0kw
 • 400v 8,0kw