Registrerings-system

VloggLogo

 

vlogg_panel

 

Registreringssystemet som har fremtidens muligheter. Registreringssystemet er utviklet av Brøvig AS, og er nå på markedet som standard tilleggsleveranse til alle våre vaskeanlegg. Herunder gjelder installasjon til:

 • Nymonterte vaskemaskiner og -anlegg
 • Vaskemaskiner og -anlegg som har registreringssystem fra før, men ønsker oppgradering med bedre brukerfunksjoner og stabilitet på installert registreringsutstyr.
 • Vaskemaskiner som ikke har registreringssystem, men ønsker bedre oversikt over økonomien rundt og i vaskeanlegget.

Registreringssystemets prosess-PC, kan plasseres omtrent hvor som helst, i sammenheng med vaskehallen, på et kontor, i et nettverksrom osv, osv

Registrerte kunder får tilgang til vaskeanlegget og de tjenester som kortkoden åpner for. Disse tjenestene er det «eier» av vaskeanlegget som legger inn til hver enkelt kunde, eller kundegruppe/firmakunder. Der hvor «BRØVIG VLOGG«er installert, er det registreringssystemet som velger hvilken vask, og hvilke tjenester den interne eller eksterne vaskekunde får tilgang til.

Programvalgene for Multiline og andre Brøvig AS vaskemaskiner ligger i registreringssystemet, og kan dermed ikke overstyres av personen i vaskehallen. Dette gjør igjen at vaskemaskinen ikke foretar andre vasker enn den vasken som kortet tilsier at kjøretøyet skal ha. Systemet som leser en unik kode (strekkode) og klargjøre vaske og tjenester etter denne unike koden som tilhører et unikt kjøretøy.

Alle tjenester som er tilgjengelig for vaskekunder i vaskehallen(e) blir registrert, så som:

Vaskemaskinens programvalg
(faktureres med fastsatte priser for programvalg)

 • Stor eller liten bil
 • Lang eller kort bil
 • De tilgjengelige programvalg som velges for maskinvask

Manuelle tjenester

 • Høytrykk spyling
 • Forvask/motorvask
 • Spylervæske
 • Frostvæske
 • Oljer (motor og gear)
 • osv, osv.

BRØVIG VLOGG setter i sammen alle utførte tjenester og legger dette inn i et faktureringsprogram, hvor det kan skrives ut et faktureringsgrunnlag eller trekkes inn (tillegg) i «eiers» regnskapsprogram (hvor det finnes importmulighet for data)

BRØVIG VLOGG kan koples til bedriftens nettverk, hvor det igjen er mulighet for oppkopling til Brøvig AS servicepersonell med direktehjelp, uten stans i vaskeprosessen. Via ISDN eller modem.

BRØVIG VLOGG kan bygges slik at flere vaskeanlegg koples sammen til en «moder-PC» som står plassert sentralt hvor det ønskes full oversikt på økonomien i ethvert vaskeanlegg som tilhører bedriften. Herunder nærliggende vaskeanlegg (f.eks. 2 haller vegg i vegg) eller flere separate vaskeanlegg plassert forskjellige steder i landet (f.eks. vaskeanlegg til buss- eller lastbilfirma)

Vaskekampanjer med tilbud og rabatter kan legges direkte ut på Internett hvor en enorm andel av vaskekundene kan treffes.

Systemet enkelt forklart:

 • Kunden registreres og får tildelt vaskekort (kortet inneholder ingen personlige opplysninger eller betalingsmidler)
 • Kjøretøyet ankommer vaskeanlegget
 • Vaskekortet brukes (kortet leses av laser, dermed ingen slitasje)
 • Vaskeanlegget klargjøres for dette unike kjøretøyet
 • Porten åpnes
 • Hvis Brøvig Oscillerende Underspyler er montert, vil det være en egen valgknapp for å velge underspyling på utsiden av vaskehallen (Les mer om Brøvig Oscillerende underspyler)
 • Kjøretøyet kjører inn i vaskehallen (hvis forvalgt, høytrykkspyles kjøretøyets underside)
 • Fortsetter frem til rødt lys lyser. (Plassert på vaskemaskin eller på vegg)
 • Kjøretøyet forlates.
 • Programvalg settes, start trykkes, Brøvig vaskemaskin starter vask.
 • Manuelle tjenester (hvis tilgang med kort) er åpne for bruk så lenge kjøretøyet befinner seg i vaskeanlegget og kvittering -/avsluttknapp ikke er trykket.
 • Vaskemaskin ferdigstiller vask av kjøretøy, manuelle tjenester brukes (før, under eller etter maskinvask).
 • Kvittering -/avsluttknapp trykkes, kvittering skrives, alle registrerte data sendes til databasen og lagres.
 • Porten åpnes automatisk
 • Kjøretøyet kjører ut, porten lukkes av fotocelle og tid
 • Lyset slukkes
 • Vaskeanlegget klargjøres for neste kunde med registrert kort.